Toimihenkilöt

Johtokunta

Puheenjohtaja ja varataloudenhoitaja:
Viljo Kokko, 073-3244322

Varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri:
Arja Sivonen 0454-42748

Sihteeri ja Taloudenhoitaja:
Taina Korva 0454-92239, 076-1413344

Varasihteeri ja varataloudenhoitaja:
Leena Bäckman, 076-1138734

Johtokunnan jäsenet:
Raimo Hänninen 0456-28971, 072-3639627
Leo Ratinen, 070-3791538
Tauno Heikka, 070-7831945

Varajäsenet:
Markku Nätynki, 0454-40974

Tilintarkastajat
Teija Jeppsson
Krister Jeppsson

Varatilintarkastajat
Veikko Korte, 070-6506907

Kulttuurijaosto

Puheenjohtaja:
Viljo Kokko, 073-3244322

Kulttuurijaoston jäsenet:
Helka Peltonen, 0456-24667, 070-9329386
Tauno Heikka, 070-7831945
Riitta Heikka
Veikko Korte, 070-6506907
Kaija Korte

Naisjaosto

Puheenjohtaja:
Arja Heikura, 0454-91088, 070-5591088

Varapuheenjohtaja:
Helka Peltonen, 070-9329386

Sihteeri:
Sirpa Ylitalo

Varasihteeri Eeva Palosaari, 070-5374169

Naisjaoston jäsenet:
Leena Bäckman, 076-1138734
Pirjo Rantamäki
Sisko Sirviö, 076-3369012
Maija-Liisa Peltonen, 0454-91711, 073-0847709 Asta Pirnes, 070-6390441

Varajäsenet:
Eila Ratinen, 070-8359490
Helvi Halunen, 070-2226184

Miesjaosto

Puheenjohtaja:
Markku Nätynki, 070-5810216

Varapuheenjohtaja:
Voitto Heikura, 0454-91088, 070-5288902

Sihteeri:
Timo Mansikka, 076-6347477

Varasihteeri:
Kalle Kinnunen, 070-3448414

Miesjaoston jäsenet:

Matti Mantere, 073-0814079
Reijo Vähäkangas, 070-2123796
Tauno Heikka, 070-7831945
Viljo Kokko, 073-3244322
Tapani Rajalampi, 076-1468837
Leo Ratinen, 070-3791538
Seppo Ravelin
Olavi Moilanen, 073-533091 Pekka Torikka, 070-8956271