Aktuellt

  • Soppdag 26/2 kl. 12.00, 50 kr, ärtsoppa + bröd
  • SFP:s vårmöte 29/2 kl. 11.00
  • Styrelsemöte 1/3 kl. 12.00
  • Vårmöte 1/3 kl. 13.00
  • Södra Sveriges krets vårmöte 28/3 kl. 14.00
  • SFP:s Tysklandsresa 30-31/3, anmälan till föreningen
  • Körfestivalen 21/5-23/5 2020